Slide background

Voordelen

STUIF helpt uw organisatie om stap voor stap methodisch tot resultaten te komen.Creative Workgroup in a Meeting

De voordelen voor uw organisatie op een rijtje gezet:

 • geen peperdure “teamdagen” of trainingen out-company.
 • Analyse en advies op maat.
 • Coaching vindt plaats in-company tijdens de (onregelmatige) werktijd.
 • “Coaches op de werkvloer” : aandachtfunctionarissen, interne opleiders/trainers en leidinggevenden worden opgeleid, de doorontwikkeling van de vernieuwingsprocessen is hiermee geborgd.
 • Door coaching worden individuele denkprocessen gekoppeld aan team processen.
 • Primaire werkprocessen worden leerprocessen, in discussie en dialoog worden deze werkprocessen gestroomlijnd en effectief op elkaar afgestemd.
 • Implementatie van “Evidence-based practice”
 • Door de eerste kleine successen neemt de betrokkenheid en motivatie toe.
 • Verantwoording, feedback, evaluatie en besluitvorming van werkprocessen neemt toe, cultuuromslag is bereikt.
 • Bewustzijn wordt zelfbewustzijn.
 • Sneeuwbaleffect neemt gestalte. Nu gaan teams “extern” betrekken (andere afdelingen, de klant en zijn omgeving, andere organisatie) en zal het bovengenoemde (leer) proces zich herhalen.
 • Gevolg is dat de kwaliteit van werkprocessen en de kwaliteit van het product toe neemt, tevredenheidsonderzoek wijst dit uit.