Slide background

Voorbeeld GGZ

Een praktisch voorbeeld van de methodiek: trajectcoaching.Image of business people standing and shaking hands in the room

Doelstelling van de organisatie:
Binnen een jaar een (behandel)omgeving neer te zetten waar de “zelfbewuste ambachtelijke” medewerker met plezier, effectief kwalitatieve zorg kan bieden zonder gebruik te maken van dwang & drang.
De uitdaging is dat de individuele medewerker:
 • leert dat agressie te voorkomen is door (het op tijd) aan gaan van contact (met zichzelf, collega’s, klant en omgeving (netwerk)
 •  leert te zien dat agressie een vorm van communicatie is en het dus ook mogelijk is contact te kunnen herstellen.
 •  leert (samen) te werken op de groep. Leert een therapeutisch milieu te kunnen creëren en behouden waar contact en het bieden van een individuele en kwalitatieve goede zorg centraal staat.
Schema
De resultaten van dit project samengevat: Comfort Afdeling!!
 • geen separaties meer nodig
 • Dwang en Drang interventies zijn tot het minimale teruggebracht
 • de afdeling heeft geen verpleegkantoor meer nodig
 • er is een aanspreek cultuur, gedragen door betrokken en gemotiveerde medewerkers
 • denk verandering is in gang gezet om de gesloten afdeling om te zetten naar een besloten afdeling
 • de afdeling werkt effectief en kan met minder personeel toch betere zorg aanbieden
 • klant en familie/netwerk participeren
 • functiedifferentiatie,
 • competentie-management kan worden toegepast
 • gemiddelde opname duur is teruggebracht naar 29 dagen
  FACT+kliniek gaan samen transmuraal werken door intensieve zorg thuis bij de klant.
 • aansluiting en synergie binnen de verschillende onderdelen van de organisatie

STUIF stimuleert, stuurt, adviseert, polariseert en motiveert om tot deze (denk)verandering te komen. STUIF ervaart dagelijks dat deze methode de succesvolle weg tot een cultuurverandering is.
Trajectcoaching laat hier zien dat de gewenste verandering – het scheppen van een separeer vrije omgeving – gerealiseerd kan worden. Bovenal laat dit project zien dat wat moeilijk lijkt, gemakkelijk kan zijn.