Slide background

 

Visie

STUIF gelooft in de individuele mogelijkheden van de ambacht, mits goed op elkaar afgestemd,  hierin schuilt immers de kracht van de organisatie. Scholing en deskundigheidsbevordering in werktijd tijdens het uitvoeren van werkzaamheden moet de aanwezige kennis en vaardigheden aanscherpen. Op deze manier kan de professional professionaliseren wat uiteindelijk zichtbaar wordt in vaardigheden en houding. Eigenschappen gevraagd in Het Nieuwe Werken. Dit nieuwe werken is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken,  gebruik maken van nieuwe technologieën; experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, maar ook nieuwe manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.

STUIF is van mening dat in het primaire werkveld de werknemers een ambacht vervullen.Ambachtelijke producten dragen zweet en liefde in zich; elk exemplaar is uniek omdat de ambachtsman/vrouw individuele aandacht schenkt aan materiaal en kwaliteit van het product. Dit in tegenstelling tot een industrieel product waar schaalvoordelen ontstaan door vergroting van omvang en productiecapaciteit: het product voldoet maar de kwaliteit is niet hoogwaardig. Deze visie komt terug in de individuele zorg processen  vorm gegeven door de nieuwe werkers: zij, de nieuwe Professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever (of opdrachtgever)  en aan de inrichting van hun werk. Organisaties zullen andere eisen stellen aan werknemers. Het laat zich raden dat de manier waarop organisaties zijn ingericht daardoor behoorlijk kan gaan verschillen van de manier waarop wij dat momenteel kennen. En waarom ook niet? We werken immers ook niet meer zoals in de periode van de industriële revolutie.

STUIF werkt sterk vanuit bottom line ‘no-nonsense’-communicatie. Helder en gestructureerd. STUIF staat naast de leden van het team tijdens de uitvoering van hun werk en coacht op effectieve wijze zowel de individuele medewerker als het (multidisciplinaire) team. Via bewustwording vernieuwen van het inhoudelijk kader, het opnieuw effectiever inrichten van de werkprocessen, gebaseerd op onderling contact met de ambitie de verandering van de bestaande cultuur!  Door internet zijn de beperkingen van tijd en afstand grotendeels weggevallen. Informatie en kennis is op allerlei mogelijke manieren beschikbaar. Het wordt een uitdaging om op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste mensen, kennis en informatie te verzamelen en werkprocessen flexibeler uit te voeren. Flexwerken in de zorg!
Al met al zijn de vraagstukken die Het Nieuwe Werken oproept nogal multidisciplinair van aard: zorginhoudelijk, rolafhankelijk technologisch, facilitair, organisatiekundig, cultureel!  
STUIF ondersteunt veranderingen met overtuiging. Het resultaat is bijzonder.

man making presentation  the group in an office

<STUIF empowered,  bereikt dit door ontwikkelingsgericht teams te coachen. Deze coachingsvorm stelt STUIF als voorwaarde om succesvol te kunnen zijn, implementeerbaar binnen alle organisaties. Als HRD Adviseur (leerbeleid), trainer en coach en als expert non separeer verplegen, biedt STUIF organisaties hiermee mogelijkheden omdat het alleen nog maar de de vraag is hoe snel de ontwikkelingen zullen verlopen en vooral hoe de aloude hiërarchische structuren en organisaties met deze (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen omgaan. Veranderen moet omdat verdere ontwikkeling nog meer druk zetten op  “oude medewerkers” en de huidige organisatievormen. deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen;  de nieuwe, interactieve mogelijkheden die door het internet zijn ontstaan, maar ook de nieuwe werkmethoden, de nieuwe generatie werknemers en vooral ook andere eisen vanuit overheid, zorgverzekeraars en maatschappij,  dwingen ons te veranderen met een kernwoord ‘flexibiliteit’.  Met Minder Meer!