High- en Medium Care (HIC): 100% contact ?

De cirkel een werkwijze van in contact zijn: – kennis hebben van,  de vaardigheden gebruiken om en een houding nemen in: 

 

cirkel van vaardigheden* maar ook op tijd contact kunnen verbreken!

 

        Over welke competenties beschikken de medewerkers  Nieuwe Werken HIC:                           

1)   Medewerker is in staat om op adequate wijze te reflecteren op haar eigen gedrag, emoties, normen en handelen (persoonlijke en professionele), zij staat open voor feedback van cliënt/patiënt, naasten en collega’s. Organiseert en neemt actief deel aan de teambesprekingen tijdens de overlap. Wil leren!

 2)   Medewerker is in staat om op een adequate en empatische wijze te communiceren met patiënt, familie, naasten, mantelzorger, verpleegkundigen en andere disciplines waarbij een  holistische benadering voorop staat. Kan de communicatie verbeteren waarbij de patiënt de regie behoud

3)   Medewerker is in staat om op adequate wijze zich in te leven in de patiënt en zodoende diens zorgbehoeften en gerelateerde bestaansproblemen te analyseren en centraal in de behandeling te stellen.

4)  Medewerker is in staat om op adequate en proactieve wijze aan te sluiten bij de patiënt , contact te leggen en deze te behouden met als doel het opbouwen van een behandelrelatie en door zo laag mogelijk proactief in te steken een dreigende crisissituatie terug brengen naar een behandelbaar niveau, naar samenwerking.

5)   Medewerker is in staat om op adequate wijze door proactief, respectvol, empatisch, helder en zo vroeg mogelijk te handelen grenzen en spanningen te reguleren.

6)   Medewerker is in staat om op adequate wijze in samenspraak met de patiënt familie, naasten, mantelzorger, verpleegkundigen en andere disciplines de cliënt te stimuleren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen en het maken van keuzes waarbij de patiënt de regie over zijn eigen keuzes en leven behoud en deze eigen regie leert uit te bouwen.

7)   Medewerker is in staat een in crisis geraakte patiënt  één op één* begeleiding te geven mogelijk op de afdeling of in de psychiatrisch intensive care unit (picu) om te komen tot contact herstel en is in staat de patiënt zo spoedig mogelijk terug te begeleiden naar de afdeling.

* up- downscaling personeel