Slide background

Welkom

STUIF is een expert in het coachen van veranderingsprocessen binnen teams; met name binnen de gezondheidszorg ondersteunt STUIF  dynamisch de processen waar verandering noodzakelijk is of waar de gewenste veranderingen stagneren.  In de huidige tijd noodzakelijk!

 

STUIF  is uw partner in advies, analyseert met u de organisatie en de situatie, op basis daarvan kunt u zelf bepalen welk traject nodig is. In het plan van aanpak kan STUIF één of alle stappen in het traject uitvoeren, STUIF is deskundig op het gebied van projectmanagement, diverse vormen van coaching, training en het ontwikkelen van op maat gemaakte specifieke opleidingen:  specifiek voor uw organisatie. Bijvoorbeeld vorm geven van High Intensive Care (HIC), niet meer gebruik hoeven maken van separeer en het samen laten smelten van klinisch en ambulant werken. :   Alles in de visie van het nieuwe werken, gebruik makend van de resourcen die de organisatie heeft:  flexibel & efficiënt!

STUIF is uw “missing link” tussen beleid en uitvoering, de olie tussen ontwikkelaar en team, tussen wetenschappelijke inzichten en de vertaling ervan naar de praktijk, alleen op papier gecertificeerd zijn is onvoldoende:  de medewerkers moeten komen tot organisatiebelang. STUIF komt tot resultaat door op de werkplek tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, een leeromgeving neer te zetten die de organisatie stuwt naar verandering! De heersende cultuur krijgt last van vernieuwing: in die werk- en leeromgeving worden de denk- en veranderingsprocessen in gang gezet. STUIF coacht en stuurt deze processen met visie, passie en expertise om via discussie te komen tot dialoog. Noodzakelijke implementatie lijkt vanzelfsprekend, want frisse ideeën en nieuwe afspraken zorgen er uiteindelijk voor dat het doel effectief en efficiënt samenwerken (multidisciplinair) wordt behaald en geborgd.

Meer informatie, neem contact op met STUIF!

Contact

STUIF Coaching Training & Advies
Hoofdstraat 51
7981 AD Diever

Gsm : 06 - 34082720
info@stuif.org

Wij zijn ook bereikbaar op Whatsapp

whatsapp

 

  • Leren is de bereidheid vragen te stellen bij de al geleerde kennis, vaardigheden en de daaruit voortvloeiende houding*.

    Martha Nussbaum, ,